Black Swan Fund

ul.Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

Fundusz z PFR Ventures, Program BIZNEST, kapitalizacja 60 mln PLN.